(١)

جادەكان

تاڵێك لە زوڵفی تۆ،

روو لە هەر كوێ‌ بكەم

دەگەنەوە هەرێمی ماچەكانت.

(٢)

تۆ نە پەریت و

نە سپەنتای سەرگۆی زەوی

تەنیا، تەنیا

دەزانی پێكەنین و قاقای خۆشیی مەست بوون

لە شێعر گەڕێ‌

پێ بكەنە بۆم.

(٣)

كەس دیار نیە

ئەرخایەن بە،

قاقا پێبكەنە و لە دین دەرمكە

خوداش گیرۆدەی پێكەنینەكانت بووە،

مەیشارەوە.

(٤)

 جادەكان دەگەنە دەریا،

كە تۆ لێرە بی بە ئاسمانیش دەگەن!

درۆیە یاسای دوو هێلی تەریب...

(٥)

خوشویستنم بە زمانی كێو و هەڵدێرە

دەبێ‌ بۆ ماچ كردنت

خۆم لە نیگای زاگرۆس بدزمەوە.

24/3/1390